Mua hàng & kiểm hàng

 Quy Trình mua hàng

Đơn hàng đạt điều kiện mua hàng (đã đặt cọc) sẽ được HalongOrder tiến hành xử lý mua hàng, quá trình mua hàng được thể hiện bằng các trạng thái được cập nhật và thể hiện trong đơn hàng như sau.
(Chú ý: Khách hàng có thể yêu cầu nhân viên của HalongOrder cung cấp file báo cáo tình trạng mua hàng vào giờ làm việc)

Trong 1 đơn có thể bao gồm nhiều shop, các sản phẩm cùng 1 shop sẽ được nhóm chung với nhau và thể hiện bằng cùng tên người bán. Mỗi shop tại thời điểm xem sẽ có 1 trong các trạng thái sau trong quy trinh mua hàng như sau. (dưới đây là các bước tuần tự trong quy trình mua hàng của HalongOrder)

- Trạng thái " Chưa xử lý ":         Đơn hàng chưa được xử lý → khách hàng vui lòng kiểm tra xem đơn hàng đã thanh toán cọc và click "đồng ý đặt cọc" chưa. Nếu đã thực hiện mà quá 12h chưa chuyển trạng thái tiếp theo vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.

- Trạng thái " Đã xử lý ":             Đơn hàng đã được bộ phận mua hàng tiếp nhận và đang trong quá trình liên hệ với người bán để mua hàng. Trong lúc này HalongOrder sẽ kiểm tra các yêu cầu về hàng như size, màu, đặc điểm, hoặc ghi chú căn cứ theo đơn hàng của khách để làm việc với người bán. Nếu shop đáp ứng tất cả các yêu cầu đó thì giao dịch được tiến hành. Quá trình này nhanh hay chậm phụ thuộc vào phản hồi của người bán.

- Trạng thái " Đã mua hàng ":     Hợp đồng mua hàng với shop đang được thực hiện, lúc này HalongOrder đã thanh toán tiền hàng và người bán cũng thực hiện đóng gói và chuyển phát đến địa chỉ nhận hàng tại TQ.

- Trạng thái " Đã ký nhận ":        Kho hàng đã ký nhận lô hàng được người bán chuyển đên và chờ kiểm, giao

- Trạng thái " Đã kiểm ":             Thông thường hàng được kiểm tại kho hàng bên TQ, trạng thái này cho biết hàng đã được nhân viên kho kiểm hàng căn cứ theo quy trình kiểm hàng (xem quy trình kiểm hàng).

- Trạng thái " Đã giao hàng ":     Khi hàng chuyển sang trạng thái này là kho hàng tại VN của HalongOrder đã giao hàng hoặc đã sẵn sàng giao hàng. 

- Trạng thái " Đã nhận ":                Đây là trạng thái xác nhận nhận hàng chỉ khách hàng mới có quyền chuyển trạng thái này (nhân viên và admin không thể thực hiện được). Khách hàng khi nhận được hàng đầy đủ mà không có khiếu nại gì vui lòng đăng nhập vào hệ thống → vào đơn hàng → click "nhận hàng" tại các shop đã nhận.


 Quy trình kiểm hàng
Do mở rộng dịch vụ đặt hàng ra nhiều ngành hàng cũng như cho phép khách hàng đặt lẻ với số lượng nhỏ khiến việc kiểm hàng cần phải có những quy định cụ thể phù hợp với đặc tính của từng loại sản phẩm cũng như kỹ năng của nhân viên. Kiểm hàng theo "quy trình kiểm hàng" giúp nhân viên kiểm hàng thao tác xử lý theo một cách thống nhất từ đó đảm bảo tốc độ kiểm hàng và giao hàng. 

Click chủng loại hàng bên dưới để xem quy trình kiểm.


Trang con (1): Quy trình kiểm hàng