Hướng dẫn khiếu nại

Điều khoản dịch vụ - Chính sách bảo hiểm, khiếu nại 

Mặc dù HalongOrder luôn nỗ lực cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất và ngày càng hoàn thiện nhưng không tránh khỏi những thiếu sót do nhiều nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan. Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, HalongOrder xây dựng chính sách xử lý nghiêm túc mọi rủi ro phát sinh. Khách hàng vui lòng tham khảo "cam kết dịch vụ và chính sách giải quyết khiếu nại của chúng tôi" .


Hướng dẫn khiếu nại:  

Mỗi shop sau khi chuyển sang trạng thái   Giao hàng  , nếu khách hàng nhận SP có sự cố nào nằm trong phạm vi trách nhiệm mà HalongOrder đã cam kết với khách hàng thì vui lòng thông báo cho nhân viên phụ trách khiếu nại của chúng tôi.

 Thời gian khiếu nại có hiệu lực: Khiếu nại chỉ có giá trị trong vòng 01 ngày kể từ thời điểm nhận hàng, mỗi sản phẩm chỉ được khiếu nại một lần duy nhất.

 Nội dung khiếu nại :  SAI HÀNG  KHÔNG NHẬN ĐƯỢC HÀNG 
    
    Sai hàng / hàng lỗi: Những hàng nhận được có đặc điểm sai khác nằm trong phạm vi trách nhiệm của chúng tôi, bao gồm cả những               hư tổn do quá trình vận chuyển gây ra. Để hiểu rõ hơn phạm vi trách nhiệm mời xem thêm quy trình kiểm hàng.

    Không nhận được hàng: Những hàng khách không nhận được theo thông báo giao hàng (có xác nhận bằng file báo hàng). mời xem            thêm quy trình giao hàng

 Quy định bồi thường: Trong đa số trường hợp HalongOrder mong khách hàng cảm thông cho những khó khăn khách quan và hy vọng tìm được tiếng nói chung với khách hàng trong tình huống khắc phục rủi ro. Chi tiết mức bồi thường xin mời xem chính sách dịch vụ.
-